top of page

Datu aizsardzība un privātuma politika

 

Klientu privātums ir svarīgs, tāpēc tiek veiktas visas nepieciešamās darbības, lai klientu personas dati būtu drošībā. Privātuma politika ir izstrādāta, lai klientam būtu saprotams, kā tieši psiholoģe Kristiāna Kalniņa rūpējas par savu klientu personas datiem un informētu klientus par viņu tiesībām saistībā ar saviem personas datiem.

Lai uzlabotu datu apstrādes kvalitāti, psiholoģe Kristiāna Kalniņa var mainīt privātuma politiku, ievietojot par to informāciju šajā tīmekļa vietnē.

 

Datu aizsardzības pārziņa identitāte un kontaktinformācija:

Klīniskā psiholoģe Kristiāna Kalniņa, psihologu reģistra numurs 7000048

Kontaktinformācija: 

e-pasts: kristiana.kalnins@gmail.com

tālr.: +37126959422

 

Datu apstrādes mērķis:

Klīniskā psihologa konsultāciju un terapijas nodrošināšana un administrēšana

 

Tiesiskais pamats:

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1.punkta (b), (c), (d) apakšpunkts un 9.panta 2. punkta (h) apakšpunkts; Psihologu likums; citi normatīvie akti, kas regulē psihiskās veselības aprūpi.

 

Datu glabāšanas termiņi:

Dokumentu glabāšanas termiņi tiek noteikti klīniskā psihologa dokumentu nomenklatūrā, kas izstrādāta atbilstoši Psihologu likuma un normatīvo aktu prasībām.

 

Datu subjekta tiesības:

1. Pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi;

2. Saņemt informāciju, vai klīniskais psihologs apstrādā personas datus.

3. Saņemt savus personas datus, ko tas ir sniedzis un kas tiek apstrādāti, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība).

 

Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei:

Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.

 

Sīkdatņu lietošana tīmekļa vietnē:

Klīniskā psiholoģe Kristiāna Kalniņa nevāc nekādus Jūsu personas datus šajā lapā, neskaitot to informāciju, kuru Jūs brīvprātīgi nododat (piemēram, nosūtot e-pastu). Jebkura informācija, kuru Jūs sniegsiet šādā veidā, nav pieejama trešajām personām, un tā tiek izmantota tikai tiem mērķiem, kādiem Jūs šo informāciju sniedzāt.

Tehniskas detaļas, kas saistītas ar šīs tīmekļa vietnes apmeklētājiem, tiek ierakstītas statistikas nolūkos. Klīniskais psihologs nekādu informāciju neizmanto mājaslapas lietotāju identifikācijai.

bottom of page