PM1A1160_edited_edited.jpg

KRISTIĀNA

KALNIŅA

Klīniskā psiholoģe,
Mg.psych.
 

Konsultēju pieaugušos un pusaudžus saistībā ar trauksmi, nomāktību, izdegšanu, ilgstošu stresu, panikas lēkmēm, ēšanas traucējumiem, uzmanības deficīta iezīmēm, attiecību problēmām, konfliktu risināšanu, dzimumu disforiju, ikdienas grūtībām saistībā ar personības traucējumiem un citām grūtībām.

Konsultēju vecākus un pedagogus par bērnu attīstību, uzvedības, emocionālajām un mācību grūtībām, kā arī strādāju ar bērniem, sākot no pirmsskolas vecuma.

Darbā ar pieaugušajiem un pusaudžiem integrēju kognitīvi biheiviorālās terapijas un psihodrāmas metodes, balstoties psiholoģijas zinātnes pētījumos.

Terapija ar virtuālo realitāti
 

Konsultācijās klientiem ar dažādu veidu trauksmi, stresu un baiļu saistītu traucējumu gadījumos - terapija ar virtuālās realitātes programmu (VR), kas balstīta kognitīvi biheivioralās terapijas pētījumos.

man-1416139_640.jpg

Patlaban konsultācijas notiek gan klātienē, gan tiešsaistē.

Psiholoģiskā izpēte

Veicu psiholoģisko izpēti gan bērniem, gan pieaugušajiem, izmantojot personības, uzvedības un emocionālās sfēras, kā arī kognitīvo procesu (uzmanība, atmiņa, domāšana) izpētes metodes.

Veicu izpēti:

 • pedagoģiski medicīniskajai komisijai vai atbalsta saņemšanai skolā un bērnudārzā,

 • Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijai (VDEĀK),

 • psihisko un uzvedības traucējumu diagnosticēšanai vai precizēšanai,

 • dzimuma maiņai transpersonām, 

 • pēc klienta motivācijas un vēlmes izzināt sevi, bērna grūtības vai spējas, gatavību skolai u.c..

Izpētes noslēgumā klientam tiek sagatavots atzinums, kuram, atbilstoši Psihologu likumam, ir arī psihologa - pārrauga paraksts.

Atbalsta grupas

Atbalsta grupas vecākiem, sociālo prasmju nodarbības bērniem – treniņi saistībā ar uzvedības un emocionālajām grūtībām visai ģimenei. Tāpat arī izstrādāju atbalsta materiālus vecākiem, lai palīdzētu ikdienā ar bērniem, kuriem nepieciešams atbalsts uzvedības regulēšanā, problēmu risināšanā, dusmu un citu emociju pārvarēšanā, atbalsts iejusties jaunā vidē, pārvarēt komunikācijas grūtības, pārlieku kautrīgumu un bailes.

Psihologa konsultācijas

 

Par mani

      Katram cilvēkam ir resursi, lai mainītu sevi un uzlabotu savu psihisko veselību, un reizēm ir vajadzīgs iedrošinošs atbalsts. Lai uzlabotu klienta labsajūtu un kopējo dzīves kvalitāti, svarīgi ir izprast un ņemt vērā paša klienta vajadzības, skatījumu uz esošo situāciju un sagaidāmo rezultātu.

      Manas intereses psiholoģijas zinātnē ir temperaments jeb iedzimtā nervu sistēmas darbība dažādos vecumposmos, maldinošas informācijas atpazīšana, lēmumu pieņemšana un tās neirobioloģiskais pamats.

      Konsultēju klientus latviešu, angļu un vācu valodā, nepieciešamības gadījumā arī krievu valodā.

      Psihologa reģistrācijas numurs Psihologu reģistrā: 7000048. Atbilstoši Psihologu likumam ir noslēgts pārraudzības līgums ar sertificētu psihologu - pārraugu.

Pieredze
 • Veselības centrs "Vivendi", klīniskā psiholoģe

 • Darbnīca “Skrūves un bantes” psiholoģe, Montesori speciāliste, atbalsta grupu vadīšana vecākiem

 • PII “Mārzemīte” psiholoģe

 • Konsultante un rakstu autore psiholoģijas jomā žurnālā “Mans Mazais” u.c. medijos

 • Latvijas Psihologu biedrības Profesionālās kompetences centra vadītāja

 • Ikšķiles novada PPII "Ķiparu nams" - sociālo prasmju un pozitīvas uzvedības treniņi bērniem, vecākiem un pedagogiem

 • “Psiholoģijas dienu 2018” un Latvijas jauno psiholoģijas zinātnieku pētījumu konkursa rīkošana sadarbībā ar Latvijas Psihologu biedrību

 • Sabiedrisko organizāciju projekti par psihisko veselību, piemēram, vienaudžu vardarbību un mobingu skolās, atbalstu šķirtajiem vecākiem, iekļaujošu un vienlīdzīgi pieejamu izglītību u.c.

 • Žurnāliste, redaktore, sabiedrisko attiecību un digitālā mārketinga speciāliste; nacionālā ziņu aģentūra LETA, izdevniecība "Žurnāls Santa", žurnāls "Mans Mazais", Latvijas Infektoloģijas centrs u.c.

Izglītība

 

 • Profesionālais maģistra grāds klīniskajā psiholoģijā, Mg.psych., Latvijas Universitāte

 • Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā, Latvijas Universitāte 

 • Komunikācijas zinātnes bakalaura studiju programma (žurnālistika, sabiedriskās attiecības, reklāma), Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte

 • Regulāri piedalos tālākizglītības apmācībās, būtiskākās no tām:

 • Dialektiskā biheiviorālās terapijas kurss  - darbā ar klientiem ar emocionālu nestabilitāti un robežstāvokļa personības traucējumiem, tostarp pusaudžiem un ģimenēm

 • Kognitīvi biheiviorālās terapijas kurss

 • CAMS modelis pašnāvību novēršanai

 • Uzvedības traucējumu un sociālo prasmju atbalsta programma "Stop 4 - 7" pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem

 • Dažādas apmācības saistībā ar psihisko veselību pieaugušajiem

 • Krīzes intervences apmācības

 • Bērnu tiesību aizsardzības kurss psihologiem

 • Montesori metode darbā ar 3 – 6 gadus veciem bērniem

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • YouTube
 • Pinterest
 
 

Kontakti

Lai pieteiktos konsultācijai - zvani vai raksti e-pastu!

 

E-pasts: kristiana.kalnins@gmail.com

Tālr. 26959422, 22435133

 

Ja neatbildu uzreiz, tas nozīmē, ka strādāju un atbildēšu tuvākajā iespējamā laikā.

Konsultācijas internetā:

Zoom.us, Skype, Google Hangouts

 

Konsultācijas klātienē:

Rīga, Baldones iela 7, 

“Centrālā Tenisa kluba” telpās

 
SIA “Playground LV”
Juridiskā adrese: Vienības gatve 82 -11,

Rīga, LV-1004
Reģ.nr. 40103705638

Konta nr. LV73UNLA0050021174055

 • Facebook - Black Circle
 • Twitter - Black Circle
 • Instagram - Black Circle

Success! Message received.