top of page
417E0540-3AE8-40FA-A7A7-B045DFDB009B.jpeg

KRISTIĀNA

KALNIŅA

Klīniskā psiholoģe,
Mg.psych.
Konsultācijas

Psihologa konsultācijas

Pieaugušajiem un pusaudžiem saistībā ar trauksmi, nomāktību, izdegšanu, ilgstošu stresu, panikas lēkmēm, ēšanas traucējumiem, uzmanības deficīta iezīmēm, attiecību problēmām, konfliktu risināšanu, klientiem ar dzimumu disforiju, ikdienas grūtībām saistībā ar personības traucējumiem un citām grūtībām.

Vecākiem un pedagogiem par bērnu attīstību, uzvedības, emocionālajām un mācību grūtībām.

 

Bērniem no pirmsskolas vecuma - par uzvedības un emociju regulēšanu, trauksmi un stresu.

Darbā ar pieaugušajiem tiek izmantota pamatā psihoanalītiskā pieeja. Pusaudžiem pēc nepieciešamības terapijā tiek integrētas kognitīvi biheiviorālās terapijas metodes.

Terapija ar virtuālo realitāti
 

Konsultācijās klientiem ar dažādu veidu trauksmi, stresu un baiļu saistītu traucējumu gadījumos - terapija ar virtuālās realitātes programmu (VR), kas balstīta kognitīvi biheivioralās terapijas pētījumos.

man-1416139_640.jpg

Patlaban konsultācijas notiek klātienē, un atsevišķos gadījumos tās iespējamas arī tiešsaistē.

Psiholoģiskā izpēte

Psiholoģiskā izpēte gan bērniem, gan pieaugušajiem, izmantojot personības, uzvedības un emocionālās sfēras, kā arī kognitīvo procesu (uzmanība, atmiņa, domāšana) izpētes metodes.

Veicu izpēti:

 • pedagoģiski medicīniskajai komisijai vai atbalsta saņemšanai skolā un bērnudārzā,

 • Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijai (VDEĀK),

 • psihisko un uzvedības traucējumu diagnosticēšanai vai precizēšanai,

 • dzimuma maiņai transpersonām, 

 • pēc klienta motivācijas un vēlmes izzināt sevi, bērna grūtības vai spējas, gatavību skolai u.c..

Izpētes noslēgumā klientam tiek sagatavots atzinums, kuram, atbilstoši Psihologu likumam, ir arī psihologa - pārrauga paraksts.

Atbalsta grupas

Atbalsta grupas vecākiem, sociālo prasmju nodarbības bērniem – treniņi saistībā ar uzvedības un emocionālajām grūtībām visai ģimenei. Tāpat arī izstrādāju atbalsta materiālus vecākiem, lai palīdzētu ikdienā ar bērniem, kuriem nepieciešams atbalsts uzvedības regulēšanā, problēmu risināšanā, dusmu un citu emociju pārvarēšanā, atbalsts iejusties jaunā vidē, pārvarēt komunikācijas grūtības, pārlieku kautrīgumu un bailes.

Par mani

      Katram cilvēkam ir resursi, lai mainītu sevi un uzlabotu savu psihisko veselību, un reizēm ir vajadzīgs iedrošinošs atbalsts. Lai uzlabotu klienta labsajūtu un kopējo dzīves kvalitāti, svarīgi ir izprast un ņemt vērā paša klienta vajadzības, skatījumu uz esošo situāciju un sagaidāmo rezultātu.

      Manas intereses psiholoģijas zinātnē ir temperaments jeb iedzimtā nervu sistēmas darbība dažādos vecumposmos, maldinošas informācijas atpazīšana, lēmumu pieņemšana un tās neirobioloģiskais pamats.

      Konsultēju klientus latviešu, angļu un vācu valodā, nepieciešamības gadījumā arī krievu valodā.

      Psihologa reģistrācijas numurs Psihologu reģistrā: 7000048. Atbilstoši Psihologu likumam ir noslēgts pārraudzības līgums ar sertificētu psihologu - pārraugu.

Pieredze

Pašreiz:

 • Veselības centrs "Vivendi", klīniskā psiholoģe

 • Dialektiskā biheiviorālā terapija pieaugušajiem grupās

Iepriekš:

 • Montesori speciāliste, atbalsta grupas vecākiem

 • PII “Mārzemīte” psiholoģe

 • Konsultante un rakstu autore psiholoģijas jomā žurnālā “Mans Mazais” u.c. medijos

 • Latvijas Psihologu biedrības Profesionālās kompetences centra vadītāja“Psiholoģijas dienu 2018” un Latvijas jauno psiholoģijas zinātnieku pētījumu konkurss

 • Sabiedrisko organizāciju projekti par psihisko veselību, piemēram, vienaudžu vardarbību un mobingu skolās, atbalstu šķirtajiem vecākiem, iekļaujošu un vienlīdzīgi pieejamu izglītību u.c.

 • Žurnāliste, redaktore, sabiedrisko attiecību un digitālā mārketinga speciāliste

Izglītība

 

Pašreiz:

 • Doktorantūras studijas Sociālajā un organizāciju psiholoģijā (PhD), Latvijas Universitāte

 • Lakāniski orientētās psihoanalīzes studijas, Institut International de Psychanalyse (IIPI)

 • Profesionālais maģistra grāds klīniskajā psiholoģijā, Mg.psych., Latvijas Universitāte

 • Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā, Latvijas Universitāte 

 • Komunikācijas zinātnes bakalaura studiju programma, Latvijas Universitāte

Papildu izglītība:

 • “SENSOA Flag System” seksuālās izglītības sistēma bērniem un jauniešiem, kā arī seksuāli transgresīvas uzvedības novēršanai

 • Dialektiskā biheiviorālā terapija, DBT British Isles (Acredited by The Linehahn Institute) - darbā ar klientiem ar emocionālu nestabilitāti un robežstāvokļa personības traucējumiem, tostarp pusaudžiem un ģimenēm

 • Kognitīvi biheiviorālā terapija

 • CAMS modelis pašnāvību novēršanai

 • Uzvedības traucējumu un sociālo prasmju atbalsta programma "Stop 4 - 7" pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem

 • Krīzes intervences apmācības

 • Bērnu tiesību aizsardzības kurss psihologiem

 • Montesori metode darbā ar 3 – 6 gadus veciem bērniem

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • YouTube
 • Pinterest
Par mani
Blogs
Kontakti

Kontakti

Lai pieteiktos konsultācijai - zvani vai raksti e-pastu!

 

E-pasts: kristiana.kalnins@gmail.com

Tālr. 26959422, 22435133

 

Ja neatbildu uzreiz, tas nozīmē, ka strādāju un atbildēšu tuvākajā iespējamā laikā.

Konsultācijas attālināti:

Doxy.me

 

Konsultācijas klātienē:

Rīga, Baldones iela 7, 

“Centrālā Tenisa kluba” telpās

 
SIA “Playground LV”
Juridiskā adrese: Vienības gatve 82 -11,

Rīga, LV-1004
Reģ.nr. 40103705638

Konta nr. LV73UNLA0050021174055

 • Facebook - Black Circle
 • Twitter - Black Circle
 • Instagram - Black Circle

Success! Message received.

bottom of page